Suunnitelmallisuus on viisautta

Viestinnällisiä toimenpiteitä, kuten tiedotteita, juttuja, tiedotustilaisuuksia, messuja ja asiakastapahtumia ei kannata toteuttaa irrallisina ulostuloina. Hyvä viestintä edellyttääkin onnistuakseen viestintästrategian ja käytännön suunnitelman.

Viestintästrategia luo pohjan käytännön viestinnän suunnittelulle ja katsoo tulevaisuuteen. Viestintästrategiassa määritellään viestinnän nykytila, kohderyhmät, tavoitteet, viestinnän painopisteet, resurssit, käytännön organisointi ja tulosten arviointi.

Viestintäsuunnitelma on vuositasolle laadittava, operatiivinen suunnitelma, johon määritellään millaisia viestittäviä asioita yrityksessä tehdään lähimmän vuoden aikana.

Viestinnän suunnitteluprosessi on erinomainen työkalu analysoida viestinnän kokonaisuus ja sitouttaa henkilöstö tekemään työtä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.