Kaikki yrityksen toiminta viestii jotakin ja jostakin

Viestintä on keskeinen osa yrityksen ja organisaation toimintaa. Suunnitelmallisella ja tavoitteellisella viestinnällä yrityskuvaa voidaan rakentaa uskottavasti ja kustannustehokkaasti. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä tuo uusia yhteistyötahoja, kumppanuuksia, asiakkaita. Suunnitelmallinen viestintä estää myös mahdollisia väärinkäsityksiä ja virheitä. Ennakoiva viestintä säästää resursseja ja kanavoi energian työntekoon.

Enemmän kuin maksettua mainontaa

Viestintä kokonaisuudessaan kattaa monia osa-alueita sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhteiskuntasuhteisiin ja mainontaan saakka. Olipa kyse mistä tahansa viestinnän osa-alueesta, tavoitteiden suunta on syytä pitää yhtenäisenä.
Maksettu mainonta, kuten erilaiset markkinointikampanjat, esitteet ja ilmoittelu eivät välttämättä sellaisenaan ole jokaisen yrityksen tai organisaation tehokkain ja kustannuksiltaan järkevin vaihtoehto.
Viestintä median kautta voikin usein olla tehokkaampi vaihtoehto. Toimiva viestintä edellyttää avoimia ja luottamuksellisia suhteita median edustajiin.
 
Viestintä rakentaa yrityskuvaa

Viestintä on vuorovaikutusta. Mitä paremmin tunnet viestisi vastaanottajat, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on muotoilla viestisi oikein ja välittää se niin, että viesti vaikuttaa haluamallasi tavalla. Aktiivinen viestijä ennakoi sen sijaan, että toimisi olosuhteiden pakosta tai päätyisi lopulta epäuskottavaksi selittelijäksi.
Millainen kuva organisaatiostasi viestinnän kautta välittyy? Tätä kysymystä on syytä pohtia yhä useammin myös tulevia rekrytointitarpeita ajatellen. Kiinnostaako yrityksesi parhaita tulevaisuuden tekijöitä ja osaajia on asia, johon myös viestinnällä vaikutetaan.

Itsestään se ei tapahdu

Haluttu ja oikea viesti ei organisaation sisällä lennähdä itsestään työpisteestä toiseen. Yhtälailla asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme eivät voi tietää tuotteistamme, palveluistamme, yhteistyön mahdollisuuksista tai vaikkapa rekrytointitarpeista, ellemme kerro siitä. Pahimmassa tapauksessa käy niin, että jos viestintä epäonnistuu, huhut korvaavat puutteellisen tiedon. Tieto ei lisää tuskaa, vaan katkaisee siivet huhuilta.

Sitä paljon puhuttua synergiaa!

Käytännön viestinnän toteuttamisessa kokonaisuudesta muodostuu luontevasti enemmän kuin osiensa summa. Esimerkiksi asiantuntija-artikkeli ammattilehteen voi taipua pienellä vaivalla myös mediatiedotteeksi. Niin ikään asiansa taitava viestinnän tekijä oivaltaa, milloin pieneltäkin tuntuneesta aiheesta voi kasvaa valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittävä asia. Pitkällä ja monipuolisella viestinnän kokemuksella Viestintä Ässä pystyy avaamaan asiakkailleen uudenlaisia ikkunoita toivottuun näkyvyyteen!